Ұлттану

АДАМДЫҚТАН БИІК АТАҚ ЖОҚ

Қытайдың ойшылы Конфуцийдің Адамгершілігі барлар басқаларға тірек болады, басқа...

 • 30 Қыркүйек, 2020
 • 332

ҰЛТ МҰРАТЫН ҚАЛАМЫНА АРҚАУ ЕТКЕН

Бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрының қoғaмдaғы рөлi oрaсaн зoр. Қaзiргі таңда ақпарат қоғамы бұ...

 • 30 Қыркүйек, 2020
 • 376

ДІНИ-ПӘЛСӘПАЛЫҚ ЭССЕЛЕР

ҰЛТТЫ ҚҰТҚАРУҰлтжанды азаматтардың сөзі қайда сөйлесе де, газетте ме, теледидард...

 • 29 Тамыз, 2020
 • 551

БИЛЕР СОТЫ ЗАҢ МЕН ӘДІЛДІККЕ НЕГІЗДЕЛГЕН

Қазақстанның XV-XVIII ғасырлардағы ортағасырлық тарихын Қазақ хандығының дәуірі деп...

 • 31 Шілде, 2020
 • 785

ҒЫЛЫМ ДА, ДІН ДЕ ЖАНЫҢ ҮШІН

Мағрипа ЖЫЛҚЫБАЕВА, физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцентАна тіліміз...

 • 31 Шілде, 2020
 • 514

ҒЫЛЫМ ДА, ДІН ДЕ ЖАНЫҢ ҮШІН

Мағрипа ЖЫЛҚЫБАЕВА, физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцентАна тіліміз...

 • 31 Шілде, 2020
 • 514

ЕҢБЕКТЕН ТАПҚАН ЫРЫСЫН

Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданда &Еңбек-балапан& өңірлік бағдарламасының ...

 • 31 Шілде, 2020
 • 805

ЕҢБЕКТЕН ТАПҚАН ЫРЫСЫН

Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданда &Еңбек-балапан& өңірлік бағдарламасының ...

 • 31 Шілде, 2020
 • 805