Бөлім мұрағаты

What’s the TOEFL test?

 • 01.03.2013
 • Пікір жоқ
Test of Englіsh a Foreіgn Language (TOEFL) іs a Standardіzed test that evaluates the Englіsh Profіcіency of people whose natіve language іs not Englіsh. Nearly 2400 educatіon іnstіtutes іn the Unіted States and Canada requіre TOEFL scores from each applіcant. The test іs also used by іnstіtutіons іn other countrіes where Englіsh іs the language […]

Саяси коммуникациялардағы ақпарат трансформациясының мәні

 • 09.01.2013
 • Пікір жоқ
Адам қоғамының жаратылуы, өмір сүруі және дамуы адамдардың қарым-қатынасы және олардың бірігу формалары әр түрлі тәсілдердің түйісу үрдісі ретінде көрінеді. Әлеуметтік қарым-қатынастар саясаттан тыс бола алмайтыны сияқты (себебі онда адам өмір сүруінің тәсілдері, адамның әлемге деген қатынасының үлгілері бекітілген), саясат та қарым-қатынассыз өмір сүре алмайды – бұл бір үрдістің екі жағы деп қарастыратын жайт. Осыдан […]

Көркем шығармадағы кейіпкер

 • 09.01.2013
 • Пікір жоқ
Орыс зерттеушісі В.М.Жирмунскийдің пікі­ріне ден қойсақ: «Әдеби туынды біз­ге кар­ти­на немесе музыкалық шы­ғар­ма сияқты көр­кем­дік-эстетикалық ләз­зат сыйлайды. Біз әдеби шығарманы оқы­ғанда оны қосымша құрал­дар­сыз-ақ түсіне­міз. Оған біздің сезім-күйіміз, қа­был­дауы­мыз, интуициямыз қатысады» [1,17-б]. Көркем туындыларды өмірге әкелетін автор. Автор жасаушы, шығарушы деген ұғымды береді. Автор жасаушы, баяндаушы объективті әңгімелеуші ретінде көрінеді. Автор жасаушы өзінің шығармасын тудырады. […]

Оқушы жастарды еңбекке баулудың психологиялық ерекшеліктері

 • 09.01.2013
 • Пікір жоқ
Еліміздің президенті Н.Назарбаев «Жас Отанның» ІІ съе­зінде сөйлеген сөзінде Қазақстан Республикасын «жас мемлекет» деп атады. Бұл жерде Қазақстанның 20 жылдан енді асқан қысқа тәуелсіз тарихы емес, еліміздің жастар мемлекеті екені: «ел азаматтарының 5 миллионға жуығын 14 пен 29-дың аралығындағы жастар құрайтыны» айтылды. («Егемен Қазақстан» газеті, 2012 жылғы 17 қараша). Бүгінде жастар мәселесі ұдайы мемлекет назарында. […]

Саяси болашақты болжау: бүгінгі көзқарас

 • 12.12.2012
 • Пікір жоқ
Әлеумет өмірінде, қоғам тіршілігінде алдағы болатын оқиғаны дөп басып тану, айнытпай болжау-қиынның қиыны. Мұның бір ұшығы осынау құбылыста өзге де қоғамдық қарекеттермен, тіпті, физикалық немесе биологиялық үдерістермен белгілі бір байланыстың орын алатындығында жатса керек. Соған қарамастан әлеуметтік тірлікті бағамдау мен болжауға әсер ететін проблемаларды пайымдай білгеніміз жөн. Төменде «халықаралық сценарий» деп аталатын болжау тәсілдерінің бірін […]

ЖАҺАНДАНУ КЕЗЕҢІНДЕГІ МӘДЕНИ БІРЕГЕЙЛІКТІ САҚТАУДЫҢ МӘНІ

 • 12.12.2012
 • Пікір жоқ
Бүгінгі күрделенген дүниенің жаһандану үдерісі кезеңінде ұлттық бірегейлікті сақтап қалу ең негізгі мәселенің бірі болып отыр. Бұл тек қазіргі саясаттанушылардың ғана көтеріп жатқан мәселесі емес, әсіресе, мәдениеттанушылардың, философияның, сондай-ақ мемлекеттік білім берудің де көкейкесті мәселесіне айналды. Қоғамдағы өзгерістер адамзаттық құнды­лықтарды қайта қарастыруды қажет етуімен ерекшеленеді. Бүгінгі күнгі ашық қоғам мен экономика, мәдениеттер интеграциясы және т.б. […]

Көркем мәтіндегі ұлттық колоритті жеткізу мәселесі

 • 12.12.2012
 • Пікір жоқ
Қазіргі таңда оқырман қауым аударылған шығарманың мазмұнындағы жалпыадамзаттық идеяны ғана емес, сонымен бірге, ұлттық ерекшелікті де қабылдауға дайын болғандықтан көркем аударманың танымдық маңызы арта түседі. Осыған байланысты, жалпыадамзаттық идея мен ұлттық ерекшеліктің арақатынасы мәселесі аударманың сәйкестігін бағалау критерийі қатар тұрады. Ұлттық ерекшелік – көркем құралдар ретінде түсіндірілетін көркем шығарманың басты сипаты болғанымен, көбінше ұлттық-мәдени, тарихи […]

Азық-түлік қауіпсізідігінің құқықтық мәселелері

 • 12.12.2012
 • Пікір жоқ
Кез-келген экономикалық даму үрдісіндегі мемлекеттің басты мақсаты ауыл шаруашылық өндірісін қолдайтын, халқын азық-түлікпен жабдықтауға және азық-түлік тәуелсіздігіне кепіл беретін азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Қазіргі таңда азық-түлік қауіпсіздігі мәселелері, халықты сапалы және қауіпсіз тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету нарықтың шырқау шыңына жетіп тұрған кезде өте күрделі және өзекті мәселе болып табылады. Азық-түлік қауіпсіздігі еліміздің ұлттық […]
Бет 37 ден 38« Басы...102030«3435363738 »

Мұрағат

error: Content is protected !!